Politika privatnosti

Posećivanje internet stranice GTC Srbije na adresi www.gtcserbia.com , kojim upravlja privredno društvo C&R Ventures doo Beograd, Milutina Milankovića 9đ, matični broj: 17571362 (dalje: mi ili GTC Srbija) i korišćenje povezanih tehnologija možete vršiti bez potrebe da nam kažete ko ste, odnosno bez otkrivanja Vaših ličnih podataka. Lične podatke poput Vašeg imena i prezimena, poštanske adrese, adrese e-pošte, brojeva fiksnog telefona i/ili mobilnog obrađivaćemo samo ako nam ih dobrovoljno date popunjavanjem odgovarajućih obrazaca i uz Vašu saglasnost u slučajevima kada je moramo pribaviti po zakonu. Međutim ponekad možemo da prikupljamo i određene informacije prvenstveno tehničke prirode, poput podataka o Vašem uređaju i IP adresi, a koje se u određenim okolnostima mogu takođe smatrati Vašim ličnim podacima. Sve Vaše lične podatke GTC Srbija će obrađivati u skladu sa pravilima opisanim u ovoj Politici, važećim pravnim propisima Republike Srbije kao i prema Opštoj regulativi o zaštiti ličnih podataka (dalje: GDPR).

Takve, prvenstveno tehničke, podatke možemo da prikupljamo pomoću određenih tehnologija koje GTC Srbija može da koristi, i to na nekoliko načina:

 • putem korišćenja GTC Srbija Internet stranice;
 • putem obrazaca za registraciju, anketa i drugih internet obrazaca (koje nekada mogu sprovoditi treća lica u ime GTC Srbije)
 • u okviru podrške i nadogradnje naših proizvoda/ili usluga;
 • pružanjem tehničke podrške, savetovanja ili pružanjem informacija o proizvodima;
 • kroz proces unapređenja i održavanja naših proizvoda;
 • putem službenih profila GTC Srbije-a na društvenim mrežama (ukoliko isti postoje) i Vašim korišćenjem dodataka za društveno umrežavanje povezanih s GTC Srbijom;
 • automatizovanim sredstvima, kao što su komunikacioni protokoli, e-pošta i kolačići;
 • usled Vašeg zanimanja za oglase GTC Srbije objavljene na mrežnim mestima trećih osoba.

Kako bismo Vam pružili pravovremene i informacije visokog kvaliteta, možemo od Vas ponekad da tražimo da nam pružite informacije o svojim interesima i iskustvima s našim proizvodima i/ili uslugama. Pružanje takvih informacija takođe nije obavezno. Lični podaci ili drugi podaci koji se prikupljaju putem interneta mogu da se kombinuju sa podacima koje nam pružite putem drugih izvora, na primer prilikom registracije proizvoda, putem pozivnih centara ili u vezi sa događajima kao što su sajmovi, seminari ili konferencije. Podaci koje nam pružite u vezi su s odnosom koji Vi ili Vaša organizacija održavate s GTC Srbijom.

Vaš profil

Vaš profil je centralno mesto na kojem prikupljamo i dalje upravljamo Vašim ličnim podacima. Svoje lične podatke možete da unosite, ažurirate i pristupate im u svakom trenutku posećivanjem stranice www.gtcserbia.com . Stvaranje profila omogućuje Vam da:

 • odredite svoje preferencije u odnosu na poruke koje/ako vam GTC Srbija šalje e-poštom; dobijete pristup ograničenim sadržajima Internet stranice; pregledate internet objave i druga događanja;-
 • Ukoliko je isto moguće i dostupno na internet stranici GTC Srbije: se pretplatite na newsletter GTC Srbije koji se prilagođava Vašim interesima i potrebama; upravljate svojim pretplatama za primanje štampanih i elektroničkih publikacija GTC Srbije; primate upozorenja e-poštom kada se objavljuju važni sadržaji; Vaši lični podaci se automatski unose u obrasce prilikom provođenja internet transakcija ili popunjavanja obrazaca za registraciju na događanja; učestvujete u GTC Srbija zajednicama.

Log-inovi internet servera

U okviru upravljanja Internet stranicom održavamo i pratimo korišćenje putem beleženja takozvanih Log-inova internet servera. Oni pružaju, na primer, informacije o tome s kojih se pretraživača pristupa našoj Internet stranici, na kojim je internet stranicama veliki promet i u kojem su periodu u toku dana naše stranice znatno opterećene. Te informacije koristimo kako bismo poboljšali sadržaj i funkcije za pregledanje naše Internet stranice. Ti podaci, u anonimnom ili zbirnom obliku, mogu da se koriste za utvrđivanje novih funkcija koje je potrebno razviti za potrebe Internet stranice kako bismo pružali bolju uslugu našim korisnicima.

Kolačići

Određene tehnologije poznate pod nazivom "kolačići" (engl. cookies) mogu da se koriste za pružanje prilagođenih informacija putem Internet stranice. Kolačić je podatak koji Internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču i koji se putem Vašeg pretraživača može smestiti u Vaš sistem (računar ili drugi uređaj) dok surfujete internetom, i to se obično događa kada prvi put posetite neku internet stranicu.

Na nekim internet stranicama našeg Mrežnog mesta mogu da se koriste kolačići za prikupljanje zbirnih statističkih podataka o korišćenju kojima se služimo radi poboljšanja Vašeg iskustva pretraživanja i korišćenja Internet stranice i/ili kako bismo Vam pružili bolju uslugu prilikom Vašeg sledeće posete našoj Internet stranici, kao i kolačići za pamćenje određenih postavki koje ste odabrali, na primer kako biste mogli da pristupite zaštićenim internet stranicama u cilju da se zapati sadržaj jednom popunjenih obrazaca za registraciju, Vaše korpe u veb-šopu, Vašeg korisničkog imena, lozinke ili Vaše geografske lokacije, za automatsko popunjavanje obrazaca koje ste jednom ispunili i druge personalizacije ili prilagođavanja. Za postavljanje takvih kolačića nije potrebna Vaša posebna saglasnost i smatra se da korišćenjem Internet stranice pristajete da GTC Srbija postavi kolačiće ove vrste.

GTC Srbija može da sarađuje s odabranim trećim licima, odnosno poslovnim partnerima, koji postavljaju kolačiće kako bi Vam se na njihovim internet stranicama ili drugde na internetu prikazivali sadržaji povezani s GTC Srbijom, uključujući oglase GTC Srbije, na temelju Vaših prethodnih poseta našoj Internet stranici. GTC Srbija takođe postavlja kolačiće koji registruju Vaše preferencije kada koristite Internet stranicu kako bi GTC Srbija mogao da Vam ponudi prilagođene marketinške materijale koji bi mogli da Vas zanimaju. Kako bi ti kolačići funkcionisali, možda ćete morati da omogućite korišćenje tih vrsta kolačića pomoću mehanizma koji pruža GTC Srbija. Možete na svom pretraživaču da odaberete mogućnost da Vas obaveštavamo o prijemu kolačića, kako biste mogli da odlučite da li želite da ga prihvatite. Za više informacija pogledajte korisničke informacije na svom internet pretraživaču.

U svakom trenutku imate mogućnost da odbijete primanje takvih "oglasnih" kolačića, odnosno učestvovanje u takozvanom "bihejvioralnom" oglašavanju, odnosno marketingu. Više informacija o bihejvioralnom oglašavanju dostupno je na engleskom jeziku na sledećim Internet stranicama: Network Advertising Initiative ili Digital Advertising Alliance.

"Pratilice"

Neke od naših internet stranica i e-pošte u HTML formatu mogu koristiti veb-signale u kombinaciji sa kolačićima kako bi sakupili zbirne statistike o upotrebi veb-lokacije."Pratilica" je elektronska slika, nazvana jednopikselnim (1x1) ili čisto GIF. "Pratilice" mogu prepoznati određene vrste informacija na računaru posetioca, kao što je broj kolačića kod posetioca, vreme i datum prikaza stranice i opis stranice na kojoj je smeštea "pratilica". Neke "pratilice" možete učiniti neupotrebljivim odbacivanjem povezanih kolačića.

Personalizovani URL linkovi i personalizovane poruke

Povremeno možemo da objavimo posebne URL linkove za određene posetioce. Ukoliko posetite neko od takvih Internet stranica, možete da naiđete na obrasce koji će biti već popunjeni, odnosno sadržaće Vaše ime i prezime ili druge vrste informacija za koje ste prethodno naznačili da Vas zanimaju, na osnovu podataka koje ste nam prethodno pružili. Takođe možemo personalizovati sadržaj newslettera, ponude koje se šalju e-poštom, pozivnice ili oglase GTC Srbije koji Vam se prikazuju na Internet stranicama trećih lica koja su naši poslovni partneri, uzimajući u obzir teme za koje ste prethodno pokazali interes. Prikupljamo informacije o tome na koji način koristite tu vrstu personalizovanih informacija kako bismo mogli da Vam pružimo druge informacije prilagođene Vašim interesima. Ukoliko posetite neku od takvih Internet stranica putem personalizovanih URL linkova, dajete GTC Srbiji saglasnost da prikuplja podatke o Vašim posetama i da te podatke povezuje s drugim podacima o Vama i Vašem odnosu s GTC Srbijom. Ukoliko ne želite da se Vaši podaci koriste na taj način, nemojte da posećujete takve Internet stranice putem personalizovanih URL linkova.

Druge tehnologije

Možemo da koristimo druge tehnologije kako bismo prikupljali određene podatke, kao što su Internet stranice koje pregledate, sadržaji koje preuzimate, linkovi kojima pristupate, vreme pristupa, vaša IP adresa, naziv domena te sistemske konfiguracije i postavke, kako bismo saznali više o načinu na koji koristite tehnologije povezane s GTC Srbijom, kako bismo Vam pružili odgovarajuće sadržaje i odgovorili na Vaša pitanja o našim proizvodima i/ili uslugama. Ako želite da prilagodite informacije koje Vam GTC Srbija pruža, pozivamo Vas da ažurirate svoj profil na Internet stranici.

GTC Srbija može da koristi Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • ispunjenje zahteva za pretplatu, te pružanje drugih informacija koje zatražite;
 • jednostavnije korišćenje Internet stranice;
 • prilagođavanje sadržaja Vašim interesima;
 • obaveštenja o važnim novostima o GTC Srbiji;
 • obaveštenja o novim proizvodima i uslugama, ažuriranjima proizvoda, pitanjima tehničke podrške, događanjima i posebnim ponudama za koje smatramo da bi mogli da Vas zanimaju;
 • promocija naših proizvoda i usluga na našoj Internet stranici, te na Internet stranicama trećih lica koja su naši poslovni partneri;
 • sprečavanje i otkrivanje prevara ili drugih nezakonitih ili zabranjenih radnji;
 • zaštita sigurnosti i integriteta Internet stranice.

Pojedinačno analiziramo neke od naših Internet usluga, kao što su registracije, probne verzije, preuzimanja i odgovori na e-poruke kako bismo poboljšali kvalitet tih ponuda, te kako bismo bolje prilagodili naše marketinške aktivnosti potrebama naših korisnika.

Razmena Vaših ličnih podataka

Lične podatke koje nam dostavite možemo da razmenimo i s našim povezanim trgovačkim društvima - članovima grupe kompanija u okviru GTC grupe kojoj pripada i GTC Srbija i/ili našim poslovnim partnerima u svrhe povezane s gore opisanim svrhama. Nećemo prodavati ili iznajmljivati Vaše lične podatke trećem licu. GTC Srbija može po zakonu da bude dužan da u određenim okolnostima otkrije Vaše lične podatke nadležnim organima, uključujući organima za vođenje krivičnog gonjenja.

Izbor / odjava, odnosno povlačenje saglasnosti

GTC Srbija Vam može nuditi izbor primanja različitih vrsta komunikacija i informacija o našem trgovačkom društvu, proizvodima i uslugama. Ukoliko je takva opcija dostupna Vi možete da se pretplatite za primanje newslettera ili drugih publikacija; takođe možete da izaberete mogućnost da Vam šaljemo marketinške poruke i druge posebne ponude putem e-pošte. Ukoliko u bilo kom trenutku poželite da pristupite, upravljate ili promenite podešavanja koja se odnose na komunikaciju sa vama, molimo da nas o tome obavestite na adresu e-pošte: officegtcserbia.com .

Zaštita sigurnosti ličnih podataka

GTC Srbija se brine o sigurnosti Vaših ličnih podataka u skladu sa obavezama propisanim GDPR regulativom i drugim važećim pravnim propisima u Republici Srbiji. U svrhu sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, za potrebe očuvanja tačnosti podataka i osiguravanja primerenog korišćenja podataka, sprovodimo razumne tehničke i organizacijske zaštitne mere i postupke kako bismo očuvali sigurnost ličnih podataka koje obrađujemo.

Spoljne veze

Veze sa Internet stranicama trećih, lica koje mogu da budu dostupne putem naše Internet stranice, omogućene su samo zbog Vaše udobnosti. Klikom na te veze napustićete našu Internet stranicu. Ne pregledamo Internet stranice trećih lica, niti njima upravljamo. GTC Srbija ne odgovara ni za jednu od takvih Internet stranica, njihov sadržaj ili njihova pravila o zaštiti privatnosti. GTC Srbija ne podržava i ne daje nikakve garancije u odnosu na takve Internet stranice trećih lica, kao ni u odnosu na informacije, softver ili druge proizvode ili materijale koje na njima možete da pronađete, kao ni za rezultate njihovog korišćenja. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od Internet stranica trećih osoba povezanih s ovom Internet stranicom, to činite na vlastiti rizik.

Naša globalna pravila i postupci

C&R Ventures doo Beograd (vlasnik GTC Srbija internet stranice) je član grupe kompanija u okviru GTC grupe čija povezana društva i poslovni partneri postoje i posluju u mnogim zemljama širom sveta, uključujući njihovu moguću povezanost pomoću tehničkih sistema. Lični podaci koji se prikupljaju na našoj Internet stranici mogu da se prenose (uz ograničenja prema važećim propisima o zaštiti podataka u Republici Srbiji) izvan država-članica Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, uključujući u zemlje za koje se ne smatra da pružaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka, uključujući Sjedinjene Američke Države. Svaki prenos podataka izvan Vaše zemlje boravišta vrši se u skladu sa svim sigurnosnim merama koje se primenjuju na Vaše lične podatke na osnovu ispravne osnove i u opravdane svrhe na način kojim se osigurava odgovarajuća zaštita u skladu sa važećim pravnim propisima merodavnog prava. GTC Srbija i naša povezana društva obrađivaće Vaše lične podatke prikupljene putem naše Internet stranice na dosledan način kako je ovde opisano, čak i u slučaju kada prema pravu pojedine države garantovan manji nivo zaštite ličnih podataka.

Izmene ove Politike

Sve izmene i/ili dopune ove Politike biće objavljene na našoj Internet stranici uz naznaku datuma poslednje izmene u njenom zaglavlju, a od kog će se primenjivati poslednja ažurirana verzija Politike. Stoga, preporučujemo da povremeno pročitate ovu Politiku, naročito ukoliko je bila ažurirana nakon Vaše poslednje posete našoj Internet stranici.

Korišćenjem internet stranice prihvatate ovu Politiku u potpunosti. Ako ne prihvatate ovu Politiku, odnosno pojedine njene odredbe, molimo da ne pristupate Internet stranici, odnosno ne popunjavate nikakve obrasce za prikupljanje Vaših ličnih podataka.

Sva pitanja, zahteve, prigovore i druga saopštenja u vezi sa našom obradom Vaših ličnih podataka, odnosno ostvarivanjem Vaših prava s tim u vezi možete nam uputiti na adresu e-pošte: officegtcserbia.com.

Možete nas kontaktirati i putem pošte na adresu:

C&R Ventures doo Beograd
Milutina Milankovića 9đ
Beograd, Republika Srbija